Használati feltételek

1. Használati feltételek és módosításainak elfogadása
Minden alkalommal, amikor Ön belép az oldalunkra vagy bármely szolgáltatását használja a portál Használati feltételeit elfogadja, melyeket időről-időre módosíthatunk anélkül, hogy erről külön értesítenénk bármely látogatónkat. Ha bármilyen szolgáltatást használ ezen oldalon, akkor elsősorban ezen Használati Feltételekben foglalt előírások és irányelvek lesznek érvényesek Önre nézve. Kérjük olvassa el a Adatvédelmi nyilatkozat-ot, melyre a Használati Feltételekben hivatkozunk.

2. Szolgáltatásunk
Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül a Szolgáltatások (vagy bármilyen részük), illetve a Szolgáltatások Felhasználó által történő használatának, vagy az azokhoz való hozzáférésnek a módosítására, felfüggesztésére és megszüntetésére. Továbbá törölhetjük vagy letilthatjuk minden kapcsolódó Információ és fájl hozzáférhetőségét vagy használatát. Nem tartozunk felelősséggel sem a Felhasználónak, sem bármilyen harmadik személynek a Szolgáltatások bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért, sem a kapcsolódó információk elvesztéséért.

3. Felelősségek és Regisztrációs Kötelezettségek
A honlap bizonyos részeinek használatához regisztrálnia kell magát, ezáltal is próbálunk minél magasabb szintű szolgáltatásokat nyújtani a látogatóink számára. A regisztráció során hiteles információkat kell megadnia, és legalább tizennégy (14) évesnek kell lennie a regisztráló személynek. A regisztrációval Ön elfogadja a Használati Feltételeket, melyeket időről-időre módosíthatunk és amelyeket itt mindig megtekinthet.

4. Személyes adatok védelme
A regisztráció során megadott személyes adatokat úgy kezeljük, hogy az megfeleljen a következő dokumentumban foglaltaknak: Adatvédelmi nyilatkozat.

5. Regisztráció és jelszó
A regisztráció során megadott jelszó használatáért Ön a felelős, akár Ön, akár más az engedélyével vagy anélkül használja azt az oldalunkon. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy azt jogosulatlanul használja valaki, kérjük azonnal értesítsen bennünket.

6. Kötelezettségek
Ön teljes mértékben felelős minden információért, adatért, szövegért, programért, kódért, zenéért, fotóért vagy grafikáért, videóért vagy más anyagért (Tartalom), melyet a Honlapon keresztül feltölt, elküld vagy egyéb módon továbbít. Elfogadja, hogy nem tartozunk semmiféle felelősséggel, a megjelent tartalom hibájáért, hiányosságáért.

Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap vagy annak szolgáltatásainak használata során betartja a következőket:

(a) A Honlapon keresztül nem tölt fel, nem küld el és nem továbbít más módon olyan Tartalmat, amely pontatlan, ártalmas, erkölcstelen, pornográf, becsületsértő, fajgyűlölő, erőszakos, sértő, zaklató vagy bármilyen más okból kifogásolható, a honlap vagy annak bármilyen szolgáltatását akadályozza vagy zavarja, vírussal fertőzi, vagy más ártalmas programrészt tartalmaz, vagy megsértheti a helyi-, nemzeti-, nemzetközi törvényeket.
(b) Nem él vissza más cégnevével vagy jogi személyiségével. Nem nyújt be tartalmat kitalált, vagy egyéb hamis eredetre hivatkozva.
(c) Nem gyűjti és tárolja más felhasználók személyes adatait.
(d) Nem használja a honlapot és annak szolgáltatásait reklámcélra, beleértve a spam, a lánc és egyéb reklámleveleket, piramisjátékokat, vagy egyéb módon az írásos engedélyünk nélkül.
(e) Az oldalon található tartalmat nem használja fel illetéktelenül, ezzel megsértve a szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, vagy üzleti titkot, helyi-, nemzeti-, nemzetközi törvényeket.

7. Tartalom benyújtása
Bármilyen tartalmat nyújt be oldalunkra:
(a) Beleegyezik, hogy használhatjuk világviszonylatban, folyamatosan, nem kizárólagos joggal és engedéllyel (beleértve bármilyen erkölcsi, vagy más szükséges jogot), megjelentethetjük, másolhatjuk, módosíthatjuk, reklámozhatjuk, archiválhatjuk, lefordíthatjuk és tovább fejleszthetjük azt egészében, vagy részeiben. Ilyen használati jogot fogunk alkalmazni minden ismert és a későbbiekben kifejlesztésre kerülő bármilyen változatra, médiára, technológiára.
(b) Igazolja, hogy minden törvényes, erkölcsi és egyéb joggal rendelkezik, hogy a fent említett jogokat ránk ruházhatja.
(c) Elismeri és elfogadja, hogy jogunk lesz (de nem kötelességünk) mérlegelni, hogy visszautasítsuk, megjelentessük, eltávolítsuk, vagy korlátozzuk az elérhetőségét a tartalomnak, bármikor és bármilyen okból anélkül, hogy erről külön értesítenénk.

8. Harmadik féllel való kapcsolatok
A honlapon keresztül egy harmadik fél termékeit, vagy szolgáltatásait hirdetheti, vagy elérhetővé teheti. Semmiféle felelősség nem terhel bennünket, ha ezen harmadik féllel üzleti, vagy egyéb kapcsolatba lép.

9. Kártérítés
Kötelezettséget vállal arra, hogy bennünket, leányvállalatainkat, társulásainkat, társult feleinket, tisztviselőinket, vezetőinket, alkalmazottainkat, képviselőinket, független vállalkozóinkat, hirdetőinket és egyéb partnereinket bármely harmadik fél, minden olyan igénye és követelése alól mentesít és az ezen személyeket ért minden olyan kárt (az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve) megtéríti, amely az Ön által biztosított tartalomból, a használati feltételek megsértéséből vagy mások bármilyen jogainak megsértéséből közvetlenül erednek, illetve amelyek mindezek következtében léptek fel.

10. JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA
MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY ÖN VISELI SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉNEK BÁRMILYEN MEGHIBÁSODÁSÁNAK ÉS AZ ADATVESZTÉSNEK MINDEN KOCKÁZATÁT, AMELY A HONLAPRÓL KAPOTT BÁRMILYEN TARTALOM KÖVETKEZTÉBEN LÉP FEL, BELEÉRTVE EBBE A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK OKOZTA MINDENNEMŰ KÁROKAT IS. KIZÁRUNK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELTÉTELT, KIJELENTÉST, SZAVATOSSÁGOT ÉS JÓTÁLLÁST, ÉS EGYÉB FELTÉTELT IS. A HONLAP HASZNOSSÁGÁVAL, MINŐSÉGÉVEL, ALKALMASSÁGÁVAL, SZABATOSSÁGÁVAL, PONTOSSÁGÁVAL ÉS TELJESSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN NEM TESZÜNK SEMMIFÉLE KIJELENTÉST, NEM VÁLLALUNK SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁGOT VAGY JÓTÁLLÁST.

NEM SZAVATOLJUK ÉS NEM JELENTJÜK KI, HOGY A HONLAP MEGSZAKÍTÁSMENTES, NAPRAKÉSZ, BIZTONSÁGOS ÉS HIBAMENTES LESZ. A HONLAP HASZNÁLATA ÁLTAL MEGSZEREZHETŐ INFORMÁCIÓK PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK LESZNEK. A HONLAPRÓL VÁSÁROLT VAGY IGÉNYBE VETT BÁRMILYEN TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, TARTALOM, INFORMÁCIÓ VAGY EGYÉB ANYAG MINŐSÉGE MEGFELEL A FELHASZNÁLÓ ELVÁRÁSAINAK ÉS KÖVETELMÉNYEINEK, TOVÁBBÁ A HONLAP MINDEN HIBÁJA KIJAVÍTÁSRA KERÜL.

Az ebben a részben közölt jótállás kizárása csak a vonatkozó jog által megengedett maximális mértékig érvényes.

11. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJUK A FELELŐSSÉGÉT MINDENNEMŰ OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, JÁRULÉKOS ÉS BÜNTETÉS JELLEGŰ KÁRÉRT, ÍGY KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAG ÜZLET, BEVÉTEL, NYERESÉG, JÓ HÍRNÉV, HASZNÁLATI JOG, ADATOK, ELEKTRONIKUSAN TOVÁBBÍTOTT MEGRENDELÉSEK VAGY EGYÉB GAZDASÁGI ELŐNYÖK ELVESZTÉSÉÉRT, AMELY A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL ERED VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, BELEÉRTVE EBBE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ALÁBBI OKOKBÓL KELETKEZŐ KÁROKAT: (I) A HONLAP HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGA; (II) HELYETTESÍTŐ ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI, AMELYEK A HONLAPRÓL VAGY AZON KERESZTÜL VÁSÁROLT VAGY KAPOTT ÁRU, ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, A HONLAPRÓL VAGY AZON KERESZTÜL KAPOTT ÜZENETEK VAGY A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL MEGKÖTÖTT ÜGYLETEK KÖVETKEZMÉNYEKÉPPEN MERÜLTEK FEL; (III) BÁRMILYEN HARMADIK FÉL TEVÉKENYSÉGE VAGY KIJELENTÉSEI A HONLAPON, ÍGY KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, A TRANZAKCIÓK VAGY ADATOK MEGVÁLTOZTATÁSA, ROSSZHISZEMŰ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁS, TOVÁBBÁ VALÓTLAN ÉS MEGTÉVESZTŐ ÜZLETEK; VALAMINT (IV) A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ESETLEGESEN LETÖLTÖTT, HASZNÁLT, MÓDOSÍTOTT VAGY TERJESZTETT TARTALOM ÉS INFORMÁCIÓ.

Amennyiben az irányadó hatályos jogszabályok a károk kizárását vagy korlátozását nem engedik meg, az ezekre vonatkozó korlátozások nem alkalmazhatóak.

12. Jogok fenntartása
A főoldal, az oldalak, a bennük megjelenő összes információ és képanyag, valamint a nevek, kifejezések, logók, grafikák szerzői és egyéb joga - ellenkező kikötés hiányában - a honlap tulajdonosaié. Ezen védett anyagok külön engedély nélkül nem használhatóak fel. A védett eszközök jogosulatlan elhasználása törvénysértő.

13. Alkalmazható törvény
A Honlapról származó vagy a Honlapról megszerzett Szolgáltatásokra, Tartalomra és Termékekre azon város, ország törvényei irányadóak, ahol a portál tulajdonosai élnek. A regisztrációval, a portál vagy annak bármely szolgáltatásának használatával elfogadja, hogy vita esetén azon város, ország törvényei rányadóak, ahol a portál tulajdonosai élnek.

14. Egyéb információk
(i) Ha a Feltételek bármelyik rendelkezését valamely jogszabály, hatósági előírás vagy választott bíróság érvénytelennek nyilvánítja a felek megegyeznek az ilyen rendelkezésnek egy olyan új rendelkezéssel való helyettesítéséről, amely megfelel a Felek eredeti üzleti céljának, a Feltételek további rendelkezései pedig változatlanul hatályban maradnak.
(ii) A Feltételek tárgyát képező bármilyen jogról történő kifejezett lemondás, illetve valamely ilyen jog azonnali gyakorlásának eredménytelen volta nem jelenti az adott jogról történő égleges, illetve folyamatos lemondást, és nem ad alapot ilyen joglemondás feltételezésére.
(iii) A jelen Feltételekben foglalt joglemondások és felelősségi korlátozások sérelme nélkül, a portál tulajdonosai ellen semmilyen személy nem állhat elő követeléssel, vagy eljárással, kivéve, ha az ilyen eljárás vagy követelés elindításáról a tulajdonost írásban értesítik 1 (egy) éven belül azt követően, hogy az eljárás oka először felmerült.
(iv) A Feltételekben meghatározott olyan jogok és kötelezettségek, melyek természetüknél fogva tovább élnek, a Feltételek hatályának megszűnése után is változatlanul hatályban maradnak.Utoljára módosítva: 2008.09. 17.

Ingyenes ingatlan hirdetés

Ingatlan hirdetés feladása

Belépés

Facebook

Hirdetés